Zgłoś uczestnictwo 

Miejsce i data

4-5 listopada 2015 r.

Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18
90-113 Łódź

Ważne daty

do 30 czerwca 2015
Nadsyłanie gotowych artykułów oraz formularzy prelegentów

15 lipca 2015

Spotkanie komisji merytorycznej - wybór prelegentów

25 kwietnia - 1 listopada 2015 Rejestracja on-line uczestników, opłaty

04-05 listopada 2015
Konferencja - Łódzki Dom Kultury

Kontakt

Sprawy organizacyjne:

Sekretariat konferencji:
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ul. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź
tel. 42 663 77 33, fax 42 662 09 72
e-mail: konferencja@rotwl.pl

Koordynator konferencji: Tomasz Durecki (tdurecki@rotwl.pl, 42 663 77 33)
 

Sprawy merytoryczne:

INSTYTUT GEOGRAFII MIAST I TURYZMU
WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
tel./fax: 42 635 45 50

Dr Beata Krakowiak (agakrak@geo.uni.lodz.pl, 42 635 45 56)
Dr Andrzej Stasiak (andrzej.stasiak@geo.uni.lodz.pl, 42 635 46 76)
 

Opłaty i Faktury Vat:

REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ul. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź

Danuta Jankowska (djankowska@rotwl.pl)

 

Organizator:

Współorganizator:

Partnerzy:

 

Patroni honorowi:

 

Patroni
medialni: