Zgłoś uczestnictwo 

Miejsce i data

4-5 listopada 2015 r.

Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18
90-113 Łódź

Ważne daty

do 30 czerwca 2015
Nadsyłanie gotowych artykułów oraz formularzy prelegentów

15 lipca 2015

Spotkanie komisji merytorycznej - wybór prelegentów

25 kwietnia - 1 listopada 2015 Rejestracja on-line uczestników, opłaty

04-05 listopada 2015
Konferencja - Łódzki Dom Kultury

Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18
90-113, Łódź

Łódzki Dom Kultury – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego – od ponad 60 lat zaprasza łodzian i mieszkańców województwa do uczestnictwa w życiu kulturalnym i rozwija twórcze zainteresowania – promując ciekawą i różnorodną ofertę kulturalną. Każdego roku w festiwalach, koncertach, wystawach czy przeglądach filmów uczestniczą dziesiątki tysięcy osób. ŁDK dysponuje dwiema salami kinowymi, pięcioma galeriami, salą teatralną oraz koncertową z bogatym zapleczem technicznym. Ważną stroną działalności placówki są kursy, warsztaty i szkolenia adresowane do wszystkich grup wiekowych. W ofercie posiadamy naukę tańca, gimnastykę zdrowotną, zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne i fotograficzne. ŁDK pełni ważną rolę jako instytucja regionalna – współorganizuje wiele kulturalnych przedsięwzięć w gminach i powiatach oraz organizuje szkolenia dla pracowników instytucji kulturalnych i samorządowych z terenu województwa łódzkiego.

 


Organizator:

Współorganizator:

Partnerzy:

 

Patroni honorowi:

 

Patroni
medialni: