Zgłoś uczestnictwo 

Miejsce i data

4-5 listopada 2015 r.

Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18
90-113 Łódź

Ważne daty

do 30 czerwca 2015
Nadsyłanie gotowych artykułów oraz formularzy prelegentów

15 lipca 2015

Spotkanie komisji merytorycznej - wybór prelegentów

25 kwietnia - 1 listopada 2015 Rejestracja on-line uczestników, opłaty

04-05 listopada 2015
Konferencja - Łódzki Dom Kultury

Publikacja

Trwałym efektem „IX Ogólnopolskiej Konferencji "Kultura i Turystyka – wokół wspólnego stołu" będzie recenzowana publikacja naukowa.

Gotowe artykuły wraz z formularzem zgłoszeniowym należy wysłać do dnia 30 czerwca 2015 r na adres: agakrak@geo.uni.lodz.pl


* Organizator zastrzega sobie prawo wyboru artykułów oraz wprowadzania zmian w treści za zgodą autora.
** Publikacja w wydawnictwie dostępna jest wyłącznie dla uczestników konferencji.
*** Istnieje możliwość publikacji artykułu bez obowiązku jego wygłoszenia na Konferencji.
**** Równocześnie opublikowanie artykułu nie daje pewności jego wygłoszenia na Konferencji.

Wytyczne dla autorów znajdą Państwo tutaj.

Organizator:

Współorganizator:

Partnerzy:

 

Patroni honorowi:

 

Patroni
medialni: